A Chilling Cosplay (2013)

A Chilling Cosplay Trailer

A Chilling Cosplay

The police investigate the murder of a young woman whose corpse was frozen and dressed up like a doll.

Release: Oct 29, 2013

Duration: 1h 35m

Genres: Thriller, Action, Drama, Horror

Actors: Simon Yam, Vivian Hsu, Ying Er, Yuan Hong, Gao Qunshu, Liu Yiwei, Wu Yue, Li Ai, Ou Di, Wu Qing-Qing